Adresas: 
Atgimimo al. 1, Šilutė
Tel.: 441-62 265
Fax.: 441-62 265

Internetinė svetainė: 
http://www.raudonkepuraite.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Šilutės r. sav.
Ugdymo programos

Ugdymas organizuojamas pagal šias programas:          

  •  „Raudonkepuraitės kraitelė“ – ikimokyklinio ugdymo programa (parengta 2007 m.);
  •  „Sveikatos žemenėlių žingsneliai“ – saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo programa;
  •  „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“;
  •  „Zipio draugai“ – tarptautinė programa;
  • „Tvarkiuko“ klubo – vaikų savivaldos ugdymo programa.

 

Edukacinės erdvės: grupės, aikštelės, sodas, muzikos salė, sporto salė, relaksacinė salė, informacinis centras "Po viena kepuraite", "Seklytėlė".

 

Papildoma veikla:

  • Muzikinio ugdymo grupė „Čiulbuonėliai“.
  • Teatro grupė „Mažieji artistai“.
  • Šokių grupė.

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos parengtais dokumentais, reglamentuojančiais visuminį vaikų ugdymą, atsižvelgdami į ugdytinių poreikius ir tėvų lūkesčius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kuriame sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Veiklą organizuojame, vadovaudamiesi šiais principais:

● Į vaiką orientuoto, lankstaus ir individualizuoto ugdymo – atsižvelgiama į kiekvieno vaiko individualius interesus, poreikius ir galimybes, sudaromos sąlygos visapusiškam vaiko raidos augimui, siekiama vertybinių nuostatų, kūrybinių galių, jausmų, mąstymo plėtotės.

● Demokratiškų partnerystės ryšių su šeima ir socialiniais partneriais – grindžiamas tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių ryšių plėtojimu bei tėvų švietimu.

● Pilietiškumo ir tautiškumo skatinimo – grindžiamas pilietinių vertybinių nuostatų formavimu bei tautos, regiono ir įstaigos tradicijų, papročių puoselėjimu.

● Fizinės sveikatos ir saugios gyvensenos – grindžiamas vaikų fizinių, psichinių, emocinių galių plėtojimu ir saugia gyvensena, pagrįsta saugumo įgūdžių ugdymu.

● Tinkamo elgesio modeliavimo ir savivaldos – grindžiamas bendradarbiavimo, pasitikėjimo, lygiavertiškumo, pagarbos asmenybei dvasia, skatinimu dalyvauti priimant sprendimus ir prisiimant atsakomybę.